COLIBRYS MEMS 振动传感器

COLIBRYS 推出新款测震东产品;提供选型型号:VS1002.A VS1005.A VS1010.A VS1030.A VS1050.A VS1100.A VS1200.A 

VS1000-低噪音坚固的震动传感器

加速度里程:±2.5.10.30.100.200g

地震90dB,测试与测量,轨道交通
新品速递

合作伙伴

SAFEN
SBG
PNI
XSENS
XSENS
LIME
EPX
colibrys
VTI
sensonor
siliconsensing
honeywell